Wersja polska English version

 
  start | o firmie | certyfikowani stopnia 3 | uznanie laboratorium | kontakt | galeria | linki

mgr Jacek Kozłowski

mgr Jacek Kozłowski

Badaniami nieniszczącymi zajmuje się od 1984 roku pracując kolejno w:

 • PMEiUE "Energomontaż-Płd" - operator defektoskopu, Inspektor Ochrony przed Promieniowaniem Jonizującym typu "B"
 • Przedsiębiorstwo Montażowe "Kotłomontaż" - Kierownik Laboratorium Badań Kompleksowych, Kierownik Działu Kontroli Jakości, Inspektor Ochrony przed Promieniowaniem Jonizującym typu "B"
 • Wspólnik w CLBNiUT "EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI - JRL" - Dyrektor ds. technicznych, Dyrektor ds. jakości

Do dnia dzisiejszego bierze udział w pracach Jednostki Certyfikacyjnej UDT-CERT:

 • Kierownik Zespołu Roboczego ds. RTI przy UDT-CERT
 • Członek Grupy Roboczej ds. UT przy UDT-CERT
 • Kierownik Grupy Roboczej ds. RT przy UDT-CERT
 • Egzaminator systemu certyfikacyjnego UDT-CERT
 • Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego UDT-CERT przy CDKS Chorzów (do grudnia 2007)
 • Członek Komitetu Programowego ds. Certyfikacji Personelu NDT przy UDT-CERT

Członek Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących w Chorzowie, gdzie pełnił następujące funkcje:

 • Dyrektor Centrum Egzaminacyjnego Personelu NDT wg. systemu PTBN-CERT
 • Egzaminator systemu certyfikacyjnego PTBN-CERT
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących

Członek Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP

Wykładowca na kursach badań nieniszczących organizowanych przez:

 • Naczelną Organizację Techniczną w Katowicach
 • Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Gospodarki w Chorzowie
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Chorzowie
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich w Gliwicach

Posiadane wyróżnienia i certyfikaty:

 • Nagroda "Złoty radiogram" przyznana na Konferencji "Popów 2003" przez środowisko NDT za osiągnięcia w dziedzinie radiologii
 • Nagroda zespołowa w 2001 roku dla CLBNiUT "EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI - JRL" za znaczący wkład w rozwój badań nieniszczących w kraju

Certyfikat uzyskany zgodnie z wymaganiami SNT-TC-1A w 2012 roku:

 • VT III

Certyfikaty uzyskane zgodnie z wymaganiami EN 473 oraz systemem certyfikacji UDT-CERT w 2002 roku:

 • RT 3
 • UT 3
 • MT 3
 • PT 3

Certyfikaty uzyskane zgodnie z wymaganiami EN 473 oraz systemem certyfikacji DPZ-DGZfP w 2000 roku:

 • RT 3
 • UT 3
 • MT 3
 • PT 3

Certyfikaty uzyskane zgodnie z wymaganiami SNT-TC-1A w 2000 roku:

 • RT III
 • UT III
 • MT III
 • PT III

Certyfikaty uzyskane zgodnie z wymaganiami EN 473 oraz systemem certyfikacji PTBN-CERT w 1994 roku:

 • RT 3
 • UT 3

W dniach 13-22 maja 2013 roku wziął udział w:

 • Regional Training Course in Digital Industrial Radiography Technique for Personnel Already Certified in Radiography Level II, Istanbul, Turkey, (TC Project RER/1/009)

Szkolenie było zorganizowane przez:
International Atomic Energy Agency (IAEA) in cooperation with the Government of the Republic of Turkey through the Cekmece Nuclear Research and Training Center, Turkish Atomic Energy Authority (TAEK) within the framework of the IAEA Technical Cooperation Project RER/1/009 "Developing Coordinated Non-Destructive Testing (NDT) Activities to Comply with International Organization for Standardization (ISO) Codes for Training, Certification and Harmonization".

idź na górę strony

Kliknij aby zobaczyć certyfikaty

mgr inż Piotr Holik

mgr inż. Piotr Holik

2008 – 2009

 • Autoliv B.V. & Co. KG, Feldgeding/Bergkirchen, Niemcy. Branża samochodowa, produkcja poduszek powietrznych - pracownik procesu technologicznego, asystent inspektora jakości.

Badaniami nieniszczącymi zajmuje się od 2010 roku.

Wykładowca na kursach badań nieniszczących organizowanych przez TÜV Akademia Polska (2010 – 2012).

Certyfikaty uzyskane zgodnie z wymaganiami EN 473 oraz systemem certyfikacji TÜV Rheinland:

 • ET 2: 2011
 • VT 3: 2011
 • PT 3: 2011
 • MT 3: 2011

Certyfikaty uzyskane zgodnie z wymaganiami EN 473 oraz systemem certyfikacji UDT-CERT:

 • UT 2: 2012

 

idź na górę strony

Kliknij aby zobaczyć certyfikaty